Mindfulness ændrer hjernen

Den gode nyhed:

Forskning har vist, at når man dyrker mindfulness 6-8 uger 10 til 20 min. om dagen kan man måle positive ændringer i hjernen. Ved mindfulness opløses de uhensigtsmæssige tankesæt og området i hjernen for glæde og kreativitet (hippocampus) styrkes.

Forbindelser i hjernen

Når man i længere tid er stresset og nedtrykt, laver hjernen forbindelser af de negative tanker, som vi tænker og vi skaber tankemønstre. Når man kommer ud af sin stress eller nedtrykthed, kan blot mindre ting igen udløse hele det tankesæt, som i første omgang gav anledning til nedtrykthed. Når man regelmæssigt praktiserer mindfulness opløses bryde tankemønstretankemønstrene efterhånden, altså de forbindelser af negative tanker, som hjernen har opbygget.

Mindfulness ændre hjernen

Amygdala og hippocampus er to områder i hjernen. Amygdala står for angst og flugt og aktiveres og vokser i stress situationer og aftager ved ro og glæde.mindfulness ændre hjernen
Hippocampus står for kreativitet og glæde, ser muligheder og finder løsninger. Hippocampus skrumper ved overbelastning og kan tage skade ved længerevarende stress. Når vi praktiserer mindfulness vokser området for glæde og området fra frygt bliver mindre. Se illustration:

Her er en trailer fra “Free the mind” en dokumentar hvor hjerneforskeren Richard Davidson vender tre personers skæbne: To krigsveteraner med PTSD og 5-årige Will, der lider af ADHD. Han undersøger hvordan man fysisk kan ændre menneskets hjerne – kun ved tankens kraft.   Free the mind

facebookgoogle_pluslinkedin