Mindfulness på arbejdspladsen

Mindfulness på arbejdspladsen
Få en god arbejdsplads med tilfredse og engagerede medarbejdere. Mindfulness bruges i mange sammenhænge i forbindelse med menneskelig trivsel. Meget kort handler mindfulness om at rydde op i de mange tanker og mentale konstruktioner, der ofte kan fylde vores sind. Det er en metode, som fremmer selvindsigten i tanke, følelse og krop og hjælper os til en mere hensigtmæssig adfærd arbejdsmæssigt og i vores relationer. Vi øver os i at finde en dybere tilstand af væren og ro og at komme i kontakt med vores indre visdom.

Formålet med mindfulness på arbejdspladsen er at medarbejderne lærer en enkel og effektiv metode til at opnå større overblik og koncentration, fremme trivsel og derved forebygge stress og sygefravær. En anden positiv effekt af mindfulness er at kreativiteten øges.

Program sammensættes af mindfulness instruktør i samarbejde med virksomheden, så det er tilpasset virksomhedens behov og muligheder. Det være sig oplæg med Intro til mindfulness, forløb og opfølgen. Jeg tager ud til jer og instruerer i mindfulness. Personale på alle niveauer kan deltage i undervisningen. De fysiske rammer for mindfulness kræver et lokale med stole og projektor. Pris efter aftale.

 

facebookgoogle_pluslinkedin